Home

Welkom bij Klaver en Klimaat


Gras-rode klavermengsels zijn productiever zijn dan maaiweides met alleen gras en eenvoudig in het beheer. Daarom zijn ze zeer aantrekkelijk voor veehouders. Ontdek meer voordelen
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit de regeling "demonstratieprojecten Schoon en Zuinig" van het Ministerie van Economische Zaken als eindverantwoordelijk voor POP2 in Nederland. "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland".

Actueel